W swojej pracy oferuję:

 • konsultację psychologiczną (pierwsza wizyta) – koszt: 100 zł/60 min

 • terapię indywidualną osoby chorej onkologicznie – koszt: 100 zł/60 min

 • terapię indywidualną osoby wspierającej – koszt: 100 zł/60 min • konsultację psychologiczną online – koszt: 100 zł/60 min, przed ustaleniem konsultacji online proszę o kontakt mailowy: gabinet@iscdalej.pl

 • terapię online – koszt: 100 zł/60 min, przed ustaleniem terapii online proszę o kontakt mailowy: gabinet@iscdalej.pl

Czym zajmuje się psychoonkolog?

Pacjenci chorzy na nowotwory doświadczają silnych negatywnych emocji. Sposób w jaki myślą i czują wpływa na ich jakość życia oraz przebieg leczenia.

Psychoonkolog wspiera pacjenta lub jego bliskich w utrzymywaniu zdrowej i racjonalnej postawy. Okazuje się pomocny na kolejnych etapach leczenia, gdy pacjent mierzy się z wieloma trudnościami:

 • brakiem poczucia własnej wartości,
 • brakiem motywacji do leczenia,
 • utratą sensu życia,
 • strachem przed zabiegami chirurgicznymi,
 • strachem przed oszpeceniem,
 • lękiem przed bólem,
 • lękiem przed śmiercią,
 • brakiem wiary w możliwość wyzdrowienia,
 • obawami przed reemisją choroby po zakończonym skutecznym leczeniu.

 • Choroba nowotworowa nigdy nie dotyczy tylko samej osoby chorej. Zwykle wywołuje ona silne emocje u osób z najbliższego otoczenia chorego. Psychoonkolog okazuje się pomocny także osobom bliskim chorego, którzy głównie potrzebują:

 • pomocy w odreagowaniu naturalnych, silnych emocji (strach, smutek, żal, gniew, złość),
 • uzyskaniu wsparcia emocjonalnego, aby spokojniej i bardziej efektywnie radzić sobie w stresogennej sytuacji choroby,
 • nauki skutecznego wspierania osoby chorej.
 • Terapia pomaga:

 • w przywróceniu poczucia własnej wartości,
 • w przywróceniu poczucia sprawczości i kontroli nad własnym życiem,
 • w przygotowaniu chorego i jego bliskich na kolejne etapy leczenia,
 • w wyrażaniu, zrozumieniu i zaakceptowaniu wewnętrznych przeżyć,
 • w przywróceniu równowagi, która została zachwiana chorobą.
 • Marcin Prościński – ZnanyLekarz.pl